Audit Diensten

Een Audit van informaticaomgeving omvat een doorlichting van de systemen.

Na deze doorlichting stelt één van onze medewerkers een rapport op die u een inzicht moet geven over uw IT omgeving. Naast dit rapport lichten wij dit ook graag toe met advies voor verbeteringen om zowel qua jaarlijks budget, als qua beschikbaarheid en flexibiliteit van de systemen er beter voor te komen. Onze audit gaat zeer breed, zowel over Backup / DRP procedure, Service contracten op uw hardware en software, risico analyse, telecom beschikbaarheid vs prijs  als tot het berekenen of u goedkoper kan afdrukken met uw huidige printers

Na de audit en de analyse stellen we verbeteringen voor die zowel door uw huidige informatica leverancier als door ons kunnen geimplementeerd worden. Desgewenst zitten we in overleg ook samen met uw huidige informatica partner om een plan te overlopen en uit te voeren.

Buiten het voorstellen van optimalisaties tot uw huidge in-house informatica infrastructuur, zijn wij ook zeer actief bezig met cloud oplossingen. Dit gaat van het gebruik van Private en Public clouds, naar een gepersonaliseerde Linux of WIndows server in een datacenter, als naar Backup diensten.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>